Lundi
12:00 - 15:00
19:00 - 23:00
Mardi
12:00 - 15:00
19:00 - 23:00
Mercredi
12:00 - 15:00
19:00 - 23:00
Jeudi
12:00 - 15:00
19:00 - 23:00
Vendredi
12:00 - 15:00
19:00 - 23:59
Samedi
12:00 - 15:00
19:00 - 23:59
Dimanche
12:00 - 15:00
19:00 - 23:00
  • American Express American Express
  • Cartes Cartes
  • Chèques français Chèques français
  • Chèques restaurant Chèques restaurant
  • Chèques vacances Chèques vacances
  • Espèces Espèces